Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach bloga "Wiewiórka w okularach", prowadzonego pod adresem: https://wiewiorkawokularach.blogspot.com, przez Aleksandrę Kujawa, zamieszkałą w Poznaniu, email kontaktowy: wiewiorkawokularach@gmail.com 

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – Aleksandra Kujawa, prowadząca blog "Wiewiórka w okularach"
 • Strona – blog, prowadzony pod adresem https://wiewiorkawokularach.blogspot.com,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak dodanie komentarza, wysłanie maila.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator. 
 3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach wysłania wiadomości email na adres podany przez Administratora przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły mu określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia Strony.
 5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na email Administratora: wiewiorkawokularach@gmail.com 
 6. Użytkownikowi przysługują prawa do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: platformie blogger, na której znajduje się Strona.

§ 3
Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies sieci afiliacyjnych.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Pozostałe
 1. Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron.
 2. W momencie kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na Stronie.